English
Български


Условията за ползване и Поверителност на CHEFDOME.com

 

Добре дошли в CHEFDOME. Моля прочетете “Условията за ползване” преди да използвате съдържанието в този уебсайт. С това, че използвате този уебсайт, вие декларирате, че имате навършени 16 години или повече и че изрично се съгласявате с нашите “Условия за ползване и Поверителност”. Когато използвате CHEFDOME или “Уебсайта” и всичките му информационни ресурси и услуги, вие трябва да спазвате описаните в този документ указания, правила и допълнителни условия. ПРОЧЕТЕТЕ “УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ” ВНИМАТЕЛНО! С ВАШИЯ ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ, НАРЕЧЕН “УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ”. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА ПРИЕМЕТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРАВИЛАТА НА УЕБСАЙТА CHEFDOME.COM, МОЛЯ НЕ ГО ПОСЕЩАВАЙТЕ И НЕ ГО ИЗПОЛЗВАЙТЕ.

В случай, че имате някакви въпроси за използването на този уебсайт, моля проверете в страницата “Въпроси и помощ” или ни пишете на info@chefdome.com.

§1 Общи условия


(1) Тези условия съдържат основните правила за използване на услугите и платформата на уебсайта CHEFDOME.com и всичките му домейни и поддомейни. При ползването на услугите на платформата на уебсайта CHEFDOME.com Вие трябва да спазвате всички правила, предвидени в този документ.

(2) Съдържанието на страниците на CHEFDOME.com са изключителна собственост на МУЛТИ УЕБ ООД ( по нататък CHEFDOME), както и всичките услуги и инструменти, които се предоставят от уебсайта CHEFDOME.com. CHEFDOME си запазва правото да използва информацията и да я променя, когато прецени, особено в случаи, когато “УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ” са нарушени или не са спазени според указанията на този документ. Потребителите могат да създават и променят своите страници, а CHEFDOME си запазва правото на администриране на цялата информация, като декларираме, че няма да използваме некоректно или противозаконно тяхната информация и личните им данни. Нашият екип се опитва да подобри качеството на предлаганите услуги и да създаде нови такива, като имаме право постоянно да променяме съдържанието им. Информацията на потребителите на CHEFDOME.com се преглежда и анализира от нашия екип с цел да се уверим, че не е нарушена политиката и условията на ползване или поверителност на този уебсайт. Ние се стремим да създадем множество нови проекти, в които нашите потребители да могат свободно и лесно да участват и това е още една причина да използваме информацията с градивни цели и стремежи, без да злоупотребяваме по какъвто и да било начин с нея.

 (3) CHEFDOME е марка на МУЛТИ УЕБ ООД, с БУЛСТАТ 202101263 и адрес на управление - България, град Пловдив, улица "Раковски" 19А и телефон +359 32 320 387. Използването на името става само чрез изричното съгласие на МУЛТИ УЕБ ООД, собственик на CHEFDOME.com. 

 
(4) CHEFDOME има право по всяко време да променя или допълва предлаганите услуги и съдържание в страниците на този уебсайт, без да уведомява посетителите. Също така си запазваме правото да си сътрудничим с определени от нас партньори и организации, както и да прекратяваме подобни сдружения и спогодби по всяко време и на всяко място по света.

(5) При евентуален технически проблем или нанесени вреди от нарушители и други нелегални субекти или организации, може да се получи временно прекратяване на достъпа до CHEFDOME.com и до съдържанието му. Поради това CHEFDOME не гарантира за постоянната и непрекъсната функционалност на страниците, предлаганите услуги и изправността на техническите и софтуерни системи. 

(6) CHEFDOME не отговаря за съдържанието на страници, съдържащи препратки към CHEFDOME.com.

(7) Копирането на CHEFDOME.com чрез скриптове и ботове е забранено. В случай на злоупотреба, нарушителите ще отговарят пред съответните правоохранителни органи. Ние си запазваме правото също да предявим претенции срещу нарушителите и пред съответния компетентен съд .

(8) Фирмени профили се заплащат. Предоставянето на награди и организирането на друг вид игри от потребители с платен профил чрез използване на услугите и платформата на уебсайта CHEFDOME.com и всичките му домейни и поддомейни се заплаща.

§2 Достоверност

                                           
(1) Екипът на CHEFDOME не носи отговорност за достоверността на информацията предоставена на CHEFDOME.com и всички негови домейни и поддомейни, тъй като информацията (рецепти, статии, истории, снимки, видеоматериали, коментари, бележки, теми и др.) се предоставя в по-голямата си част от потребителите на уебсайта. CHEFDOME не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на CHEFDOME (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.), както и за заплащане на дължимите от Потребителя на доставчиците на услуги по достъп и пренос възнаграждения.
 
(2) При некоректна информация или нарушаване на авторските права, потребителите могат да се свържат с нас от формата за Контакти.

(3) Потребителят притежава цялата информация и съдържание, която публикува на CHEFDOME.com, и може да контролира как се споделя чрез личните си данни и настройките на приложението. За съдържание, за което Потребителят притежава авторски или сродни права и е публикувал на уебсайта на CHEFDOME.com Потребителят дава на CHEFDOME неизключително и безвъзмездно  право за използване на произведението по целия свят на уебсайта на CHEFDOME.com (лиценз за използване на IP съдържание). Този IP лиценз се прекратява, когато потребителят изтрие неговото IP съдържание, освен ако съдържанието е било споделено с други, и те не са го изтрили.

(4) Понеже съдържанието, качено на уебсайта CHEFDOME.com от потребителите му, е тяхна собственост, то всеки потребител  носи отговорност за съдържанието, което той е публикувал в CHEFDOME.com. В случай, че е извършено нарушение на авторските права или каквато и да е злоупотреба с Условията за ползване и Поверителност, съответният потребител носи отговорност пред МУЛТИ УЕБ ООД, увреденото лице и органите на закона и реда в съответната държава, в която е извършено нарушението. С предоставената от вас информация и съдържание, вие гарантирате, че притежавате всички права над публикуваното съдържание и информация или каквито и да било други, добавени от вас, материали или че имате разрешение за употреба на информацията от нейния собственик. 

(5)  Видеоматериали от уебсайта YOUTUBE.com се използват само с изричното съгласие на собственика на видеоматериала или източника, като ние си запазваме правото да отстраним материала от нашия уебсайт, при установено нарушение на съдържанието или злоупотреба с авторското право или сродните му права.

(6)Не се допуска публикуването и разпространяването на нецензуриран снимков или видеоматериал в CHEFDOME.com, нито на каквито и да било забранени от закона материали и информация. CHEFDOMEси запазва правото да изтрие незабавно и без предупреждение конфликтната информация или материали.

(7)Не се допуска разпространението на информация и материали на CHEFDOME.comс цел реклама или популяризация, освен в случаите, когато CHEFDOME има подписан договор за реклама и популяризация със съответната фирма или организация, отговорна за разпространението и публикуването на тази информация. CHEFDOMEси запазва правотода изтрие информацията и да прибегнем до разрешаване на проблема по съдебен път.

(8) За наградите, които се предоставят от CHEFDOME се прилагат допълнителни правила. Тези правила се обявяват предварително при обявяването на състезанието, викторината и т.н., при което се дава наградата. При участието си в състезанието, викторината и т.н. потребителят заявява изричното си съгласие с условията, при които се дава наградата.

(9) CHEFDOME не носи отговорност ако потребителите използват рецепти, в които има алкохол или захар или друго вещество, което не се понася от потребителя или от  друго лице. CHEFDOME не носи отговорност ако потребителите претърпят каквото и да е произшествие при приготвянето на публикуваните на CHEFDOME.com рецепти.

(10) При ползването на CHEFDOME.com потребителят и CHEFDOME изразяват изричното си съгласие всички спорове, породени от ползването на CHEFDOME.com или отнасящи се до него (без значение дали споровете имат договорен или извъндоговорен характер), включително споровете, породени или отнасящи се до тълкуването на настоящите условия, недействителност, изпълнение или неизпълнение, както и споровете за попълване на празноти във възникналите правоотношения (договорни или извъндоговорни) между CHEFDOME и съответен потребител или приспособяването на тези правоотношения  към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от родово компетентния съд в гр. Пловдив България. Потребителят и CHEFDOME заявяват, че договорената международна компетентност е изключителна и други съдилища няма да са компетентни да разглеждат спорове между тях.

(11) При ползването на CHEFDOME.com потребителят и CHEFDOME изразяват изричното си съгласие към всички спорове, породени от ползването на CHEFDOME.com или отнасящи се до него (без значение дали споровете имат договорен или извъндоговорен характер) да се прилага българското право.

§3 Поверителност


(1) От CHEFDOME се стремим да защитим информацията на своите потребители. Моля преди да предоставяте или споделяте информацията си с трети лица, прочетете внимателно тези правила за Поверителност.

 (2) За да имате право да използвате повечето от услугите ни, вие трябва да се регистрирате и да декларирате, че сте навършили 16 години. Регистрацията като потребител става като предоставите актуална, вярна и точна информация за вас. В случай че има промяна на информацията ви, вие се задължавате да я промените в профила ви и да я предоставите обновена в най-актуалния и вид. По време на регистрацията вие ще предоставите актуален адрес на ваша електронна поща и парола за влизане в CHEFDOME.com, с които ще можете да влизате в определени страници в уебсайта, които не са достъпни за потребители без регистрация. Вие сте отговорни за запазването и опазването на вашата информация и за всичко, което се случва с вашия потребителски профил след регистрацията. Вие се съгласявате, че в случай на злоупотреба, ще се свържете незабавно с нас и ще ни уведомите за възникналия проблем на нашия електронен адрес - info@chefdome.com. В случай на забравена парола, CHEFDOME.com предоставя възможност за възстановяване на паролата. 

(3) Рецептите и част от съдържанието на CHEFDOME.com ще могат да се виждат от други посетители и потребители на този уебсайт. Също така и вашата информация, която сте предоставили и въвели лично в CHEFDOME.com ще може да се вижда и запазва от трети лица. Затова, моля не въвеждайте информация,която е конфиденциална за вас. В случай, че желаете да скриете своя информация или данни и не можете да намерите начина, по който става това, моля пишете ни незабавно на info@chefdome.com и ние ще направим всичко възможно да ви помогнем и да отстраним нежеланата информация, разбира се, само при доказателство, че информацията е лично ваша или че имате правото да я използвате.

(4) С регистрацията си на CHEFDOME.com Вие давате изричното си съгласие CHEFDOME да събира и използва информацията, която Вие доброволно сте предоставили при регистрацията, както и при попълването на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Информацията, чрез която някое лице може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта CHEFDOME.com (доколкото е приложимо), участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

§4 Регистрация, Потребителско Име и Парола


(1) Регистрацията в CHEFDOME.com за физически лица е безплатна и не е задължителна. За юридически лица, най-главно фирми и сдружения, се предлагат платени абонаменти с различни цени и опции. 

(2) След като извърши процеса на регистрация, потребителят получава право да използва нашите услуги, като му се осигурява достъп до собствена профилна страница срещу предоставяне на актуален имейл (email) и парола (password), с които може да публикува рецепти, коментари, истории, снимки, видеоматериали, а по-късно да изтрива или редактира собствената си информация и данни, и да предоставя информация за собствените си вкусове, нрави и култура. Също така нашите потребители ще имат правото да участват в определени от CHEFDOME.com състезания и конкурси и да печелят награди за престиж, парични и предметни награди. Предлаганите награди и условията за участие в тях са различни и разнообразни. Затова може да са в сила допълнителни условия или изисквания, с които трябва да се съгласите, за да получите право на участие. Тези допълнителни условия са уточнени и представени в информацията за наградите и техния правилник.


(3) CHEFDOME.com си запазва правото да обработва данните на потребителите единствено и изключително в рамките на закона. 

(4) CHEFDOME.com полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Условия за ползване, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. 

(5) В уебсайта ще могат да се регистрират – потребители, фирми, ресторанти, супермаркети и групи – 5 различни вида профили. Само ресторантите, супермаркетите и фирмите ще заплащат за техните профили, след като подпишат договор с МУЛТИ УЕБ ООД и заплатят 100% от сумата, която ще отговаря на закупени услуги по цени, одобрени от Управителя на МУЛТИ УЕБ ООД.

 

§5 Авторски права

Всички елементи от съдържанието на www.chefdome.com, включително дизайн, софтуер и софтуерни програми, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на фирма "Мулти Уеб" ООД. Всяко нерегламентирано използване на част или цялото съдържание на www.chefdome.com, представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Всяко неразрешеноизползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта без писмено разрешение на фирма "Мулти Уеб" ООД е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред.

§6 Промени


(1) CHEFDOME си запазва правото по всяко време да променя или допълва предлаганите услуги и материали, както и да извършва други промени на съдържанието и страниците на CHEFDOME.com, без да уведомява посетителите и регистрираните потребители. 

(2) Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. Актуалният вариант на УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ са публикувани на уебсайта на CHEFDOME.com. CHEFDOME не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния актуален вариант на настоящите Условия за ползване.